O društvu

Predstavitev društva

Nogometno društvo Ajdovščina je nastalo po razpadu NK Primorja v letu 2011. Nadaljuje več kot devetdeset letno tradicijo nogometa v Ajdovščini, ki je skozi zgodovino doživljala vzpone in padce. Osrednji cilj ustanovitve je bil zagotovitev pogojev, ki bi mladoletnim igralcem ponujal možnost kakovostnega nogometnega udejstvovanja v Ajdovščini in okolici. Okrog te pobude se je zbralo več nogometnih navdušencev, podporo pa je nudila Občina Ajdovščina, ki je zaščitila interese otrok, ki jim je, po žalostnem koncu NK Primorja, pretila nejasna nogometna prihodnost.

Po treh letih delovanja je Nogometna šola Ajdovščina postala stabilna športna ustanova, z največ aktivnimi udeleženci med športnimi društvi v občini Ajdovščina. Prav tako se društvo uveljavlja kot razvojno središče nogometa v Zgornji Vipavski dolini, odprto za sodelovanje z drugimi športnimi subjekti. Primarno poslanstvo akademije je vzgajanje in izobraževanje igralskega kadra ter iskanje talentiranih nogometašev v lokalnem okolišu. V letu 2016 se je društvo preimenovalo v ND Primorje.

Za kvalitetno delovanje je za vsak športni proces potreben dobro sestavljen načrt dela, ki mora temeljiti na uporabnih informacijah za realizacijo v praksi. Pogoj za kvalitetno delo z mladimi nogometaši je dobro organizirana nogometna šola s programom, v katerem so določeni cilji, model strokovnega dela ter organizacija mladinskih kategorij. Vse to je poleg drugih smernic opredeljeno v Mladinskem programu dela, ki je osnovni dokument za izvajanje procesa, pripravljen iz strani strokovnega vodstva Nogometne šole za obdobje treh let, sprejme ga Upravni odbor.

Vsaka šola mora imeti finančni načrt-proračun, ki zagotavlja osnovne pogoje za nemoten proces ter urejeno infrastrukturo, da lahko realizira program in s tem zastavljene cilje – vzgoja in izobraževanje mladih perspektivnih nogometašev. Objekti in površine za izvajanje aktivnosti nam zagotavlja Zavod za šport Ajdovščina, s katerim je sklenjena pogodba o sodelovanju. V zimskem času se poslužujemo tudi objektov drugih upravljavcev saj so potrebe po treningih v telovadnicah sorazmerne s številom delujočih kategorij v Nogometni šoli.

Igralci in igralke imajo po končanem obdobju igranja v mladinskih kategorijah možnost prehoda v članske ekipe, ki pa sta od mladinskega dela, organizacijsko ločeni.

Vse informacije v zvezi s programom, proračunom in notranjim funkcioniranjem društva so dostopne vsakemu članu društva ali njegovemu skrbniku na redni letni skupščini, ki je najvišji organ društva.


Nagovor predsednika

Leta 2015 je novi UO ND PRIMORJE zavihal rokave in postavil smernice razvoja nogometa mlajših selekcij v Ajdovščini. Zelo sem vesel, da nam z majhnimi koraki uspeva nadgrajevati delo predhodnikov in da je vedno več ljudi ponosnih na ND PRIMORJE. Skupaj s člani UO se zavedamo, kje so še rezerve in to je tudi cilj za naslednji dve leti.

Da smo na pravi poti dokazuje dejstvo, da v ND PRIMORJE vadi vsako leto več otrok in da je ustvarjena pozitivna klima, ter zaupanje staršev, ki so najbolj zaslužni za to, da otroci živijo sanje.

Otroci so naše največje bogastvo in poslanstvo vodenja ND PRIMORJE jemljemo s sodelavci, kot privilegij-nalogo, da šport postane njihov način življenja.

Vsi imamo od naših otrok velika pričakovanja tudi nerealna, zato apeliram na starše naj poskrbijo za otroke doma in v šoli, na igrišču pa naši trenerji, ki jih spodbujajo k svobodi z določenimi pravili, ki veljajo v športu in njihovi kreaciji. Zavedamo se, da je tukaj še največ rezerv in na to temo v bodoče pripravljamo več strokovnih izobraževanj naših trenerjev.

Vse, ki imate kakršnekoli predloge za izboljšanje delovanja ND PRIMORJE, pozivam da le-te posredujete predstavnikom staršev vsake selekcije, trenerjem in ostalim, ki delujemo v društvu.

V slogi je moč!

Vaš predsednik

Bojan Adžić

KODEKS O NAVIJANJU IN OBNAŠANJU STARŠEV V ND PRIMORJE

PRAVILNIK O ČLANARINI IN VADNINI