KODEKS O NAVIJANJU IN OBNAŠANJU STARŠEV V ND PRIMORJE

1. Na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal/a, se bom dostojno vedel/la in športno

spodbujal/a trud, znanje in uspeh, tako svojega otroka kot celotne ekipe. Prav tako ne bom

žaljiv/a do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, funkcionarjev in spremljevalcev, ter sodnikov.

2. Pri navijanju bom spoštoval/a načela FAIR PLAYA ter se po njih ravnal/a. V tej zvezi bom

spoštoval/a navodila trenerjev, tehničnega osebja in ostalih odgovornih pri klubu, glede

načina športnega obnašanja in navijanja ob igrišču.

3. Pri izpodbujanju otroka za nogomet bom ohranjal/a ravnotežje med njegovim šolskimi in

športnimi obveznostmi.

4. Zavedam se, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam ND(nogometno društvo) in na

splošno šport, tako ob igrišču, kakor tudi izven njega.

5. Po svojih zmožnostih bom volontersko sodeloval/a pri organizaciji in izvedbi klubskih

aktivnosti, v kolikor mi bo klub to dopuščal ali me za to prosil.

6. Pozoren/na bom na otrokovo skrb za njegovo klubsko opremo in lastnino, pri čemer mu

bom po potrebi pomagal/a. V primeru izgube, poškodovanja ali uničenja opreme pa se

zavedam moralne in materialne odgovornosti za nastalo škodo.

7. S svojim zgledom bom pozitivno vplival/a na otroka, soigralce in na klubske delavce, tako

zmage kot poraze bom športno sprejemal.

8. Odločitve strokovnih delavcev bom spoštoval, v primeru nesoglasij se bom obrnil na vodjo mladinskega

programa ter zadeve reševal na govorilnih urah.