REDNA LETNA SKUPŠČINA ND PRIMORJE

Zaradi pandemije koronavirusa je UO društva Nogometno društvo Primorje sprejelo sklep, da se redna letna skupščina društva izvede korespondenčno.

Skupščina se bo odvijala dne, 5. 7. 2021 s pričetkom ob 18.00.

Dnevni red skupščine:

  1. Imenovanje delovnega predsedstva
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Potrditev poročila o delu društva v letu 2020 za AJPES

Dnevni red in navodila za sodelovanje in odločanje so objavljena v spodnjih priponkah.