ND PRIMORJE IN UNIVERZA V NOVI GORICI STA ZDRUŽILI MOČI!

Združili smo šport in študij – ND Primorje izvaja svojo primarno dejavnost, obenem pa želi poskrbeti tudi za prihodnost naših nogometašev in nogometašic. Povezalo se je z Univerzo v Novi Gorici, ki je športu naklonjena. Obenem je to za klub zelo cenjeno sodelovanje.

Vzpostavili smo dolgoročno sodelovanje z namenom zagotavljati našim aktivnim članom in članicam kakovostno izobraževanje, nemoteno športno udejstvovanje in pomoč pri razvoju njihovih kariernih poti ter dolgoročno prispevali k promociji športa med mladimi v regiji in širše.

Univerza v Novi Gorici je mlada, dinamična in športnikom naklonjena univerza, ki je kot prva univerza v Sloveniji ponudila status športnika vsem registriranim športnikom, ki se aktivno udeležujejo tekmovanj in dosegajo opazne rezultate, pri čemer ni obvezujoča pridobitev določenega naziva s strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Vloge za dodelitev statusa študenta športnika obravnavajo individualno, obseg prilagoditev načina študija pa prilagajajo vsakemu posameznemu športniku, po potrebi v dogovoru s trenerji. Običajne prilagoditve zajemajo odobritev večjega
obsega odsotnosti na predavanjih, odobritev daljših odsotnosti med študijskim letom, prilagoditve terminov vaj, izpitov, rokov za oddajo seminarjev, opravljanje določenih izpitov na daljavo in podobno. Športniki lahko kljub prilagojenim načinom študija sodelujejo pri tudi pri drugih oblikah aktivnega učenja (vključenost v študentske projekte, raziskovalno delo, sodelovanje s podjetji ipd.).

Univerza ponuja študijske programe vseh stopenj, ki pokrivajo področja naravoslovja, tehnike, biotehnike, humanistike, umetnosti in poslovnih ved. Študiji se izvajajo na lokacijah v Vipavi, Ajdovščini, Novi Gorici in Gorici (Italija). Praktično usmerjeni študijski programi zagotavljajo diplomantom visoko zaposljivost (93 % v prvem letu po diplomi – podatek za januar 2018), velike prednosti študija na univerzi so tudi individualen pristop do študentov, ugodno razmerje med številom predavateljev in študentov ter vse več možnosti dostopanja do študijskih vsebin preko spleta.

Prijave za študijsko leto 2018/19 so na koncesioniranih programih vseh stopenj možne še 26. in 27. 9. 2018 (do 12.00 ure), prijavni rok za nekoncesionirane študijske programe vseh stopenj pa je trenutno že odprt in se izteče 27. 9. 2018, ob 12.00 uri.Več o prilagojenih načinih študija za študente športnike:
http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/sportniki/Spletna stran Univerze v Novi Gorici: www.ung.si

Vpisna služba: studentska.pisarna@ung.si; tel. 05 33 15 234

Vabljeni ste, da nam sledite tudi na Facebooku in Instagramu.

Šport in znanje sta najboljša partnerja!