REDNA LETNA SKUPŠČINA

Vse članice in člane vabimo na redno letno skupščino Nogometnega društva Primorje. Skupščina bo potekala v ponedeljek, 01.10.2018 ob 18:00 v prostorih društva na Mestnem stadionu v Ajdovščini.

 Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti redne skupščine društva.
  2.  Izvolitev organov redne skupščine
  3. Sprejem dnevnega reda redne skupščine društva.
  4. Finančno poročilo za leto 2017
  5. Poročilo predsednika o delu društva 2017/2018.
  6. Poročilo vodje mladinskega programa.
  7. Program dela in cilji društva za leto 2018/2019
  8. Razno

UO DRUŠTVA 

URADNO VABILO